دانلود رمان طلسم آبی ویژه نگاه دانلود

دانلود رمان طلسم آبی ویژه نگاه دانلود


دانلود رمان طلسم آبی ویژه نگاه دانلود

دانلود رمان طلسم آبی ویژه نگاه دانلود

رمان راجع به یه جنگل دور و جادوییه که پدر ملکه برای انتقام از دخترش، طلسمی به

اسم طلسم آبی رو اجرا می‌کنه و تمام موجودات کم‌کم تبدیل به سنگ مرمر آبی میشن.

دختری که به گفته خودش همزاد یکی از این موجوداته، برای کمک و نجات جنگل به اونجا میره.

در این راه اتفاقاتی می‌افته که گذشته‌ی اون دختر و همزادش رو فاش می‌کنه.

مقدمه:
اینبار او عذاب میکشد… دراین جهان یا درجهانیان دیگرهمه تاوان اشتباه های خودرا خواهند داد،

وقتی آبی بی کران چشمانت تمام دشمنان رافراگرفت تونجات خواهی یافت!
***

 

دانلود رمان طلسم آبی ویژه نگاه دانلود

دانلود رمان طلسم آبی ویژه نگاه دانلود

 

سلام دوستان یک خبر خوب جلد دوم این رمان را بعد از ساعت دوازده میگذارم

پیشنهاد : دانلود رمان لیانا ویژه نگاه دانلود

قسمتی از رمان طلسم آبی :

درچمنزارقدیمی درجایی که دیگرانسانها فکر میکردندوجودندارد،زندگی درجریان بود گیاهان

وموجودات آنجاهمه زنده ومشغول زندگی بودند.
گیاهان انجااسرارآمیزوموجوداتش افسانه ای بود.
زیباترین نما راازسرزمین، ازآن ملکه افسرده بود.
این ملکه، زیبایی خاصی نداشت نه ظاهرزیباونه حتی باطن زیبا راکه برازنده یک ملکه باشد.

برخی ازموجودات میگفتندحتی جادویی هم ندارد برخی هم میگفتنداوملکه واقعی نیست و

این صددرصدهمه رابه شک انداخته بود.
تنهایی و ناراحتی ملکه افسرده راهیچکس ندید هیچکس به این نکته دقت نمی کرد.
***
روزهامیگذشت وکم کم امنیت جنگل به خطرافتاد،ولی مانندهمیشه ملکه افسرده هیچ عکس

العملی نشان نمیداداینبارقضیه جدی بود . حیوانها هرکدام حرفی میزدندبه عنوان مثال یکی

میگفت:دوران حکمرانی ملکه تمام شده!
دیگری میگفت:اوخود مسبب این ناامنی است.
– شاید نیازداریم ملکه ای جدید انتخاب کنیم.
– من هم موافقم!

پیشنهاد : دانلود رمان دنیای رازمینا ویژه نگاه دانلود

اینگونه سکوت جنگل ازبین رفت .انهابه نشانه اعتراض برای ملکه جایگزین انتخاب کردند

تاملکه مسئولیت پذیرشود.
یکی ازسربازان خبر رابه ملکه داد:بانوی من،اهالی جنگل…
ملکه بااشاره دست اجازه پیشروی حرفش راندادوگفت:تنهایم بگذارید.
اینطورکه به نظرمیرسیدبازملکه بیخیال است .حیوانات عصبانی شدندوبه طورجدی جایگزین

رامعرفی کردندجایگزین اوکسی نبودجز”شیر”اومغروربوداماتمام وظایف رابه خوبی میشناخت

ومیتوانست انهارابه خوبی نیز اجراکند.
روزتاج گذاری فرارسیدملکه افسرده بابی اعتنایی شاهدازبین رفتن حکومتش بود.

مراسم باسخنرانی شامپانزه آغازشد:ماهمه اینجا جمع شده ایم تا باتاجگذاری پادشاه جدید رابرگزارکنیم.

دانلود رمان طلسم آبی ویژه نگاه دانلود

(4.5)میانگین امتیاز از(6)رأی(90%)


منبع: سایت negahdl.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *